BMI en noodverlichting

Wilt u een brandmeldinstallatie of noodverlichting in uw bedrijf laten aanleggen? Hiervoor hebben wij een samenwerkingspartner. Ook het onderhouden/ controleren van de brandmeldinstallatie en noodverlichting verzorgt onze samenwerkingspartner.  

Controle van noodverlichting: 
Alle controles zijn inclusief:
-Visuele inspectie
-Onderzoek buitenkant
-Een controle rapport

Alle controles zijn exclusief:
-Eventuele reparaties en benodigde materialen
-BTW

Voor meer informatie neem contact met ons op.