Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 12053914. De voorwaarden worden u op aanvraag toegezonden.

Bijlagen

  Algemene voorwaarden (54,5 KB)