BASIC LIFE SUPPORT (BLS)

Wekelijks zijn er vele mensen in acuut levensgevaar. Van de 1e tot de 10e minuut zal er in de vitale functies (ademhaling, circulatie en hersenfunctie) vaak onherstelbare schade optreden. Uit onderzoek is gebleken dat hulpverlening aan dit soort slachtoffers vaak levensreddend kan zijn. Vaak is men aangewezen op ‘leken’. Iedereen kan in zo’n situatie terechtkomen. Als er niet direct wordt ingegrepen komt de patient te overlijden. Het is belangrijk te weten welke stappen er gevolgd dienen te worden om veilig en verantwoord te kunnen helpen.

Inhoud cursus

In de cursus komen de basis levensreddende handelingen aan bod. Daarom wordt deze cursus ook wel de Basic Life Support of afgekort BLS cursus genoemd.
Onderwerpen die in de cursus o.a. aan bod komen:
• Reanimatie (beademing en hartmassage)
• AED (Automatische Externe Defibrillator)
• De circulatiestilstand (oorzaken en verschijnselen)
• De ademhalingsstilstand (oorzaken, verschijnselen, controle en beademing)
• Verslikking (hulp bij verslikking of (bijna) verstikking met de handgreep van Heimlich)
• Problemen in het bewustzijn signaleren, alarmeren en in de stabiele zijligging leggen

Voor wie

De BLS cursus is bedoeld voor iedereen die actie wil kunnen ondernemen om de kans te vergroten op overleven van het slachtoffer tot het moment dat er professionele hulp komt.

Duur cursus

De cursus BLS duurt een halve dag.

Certificaat

De cursist ontvangt, na met succes de competentietoets te hebben afgelegd, aan het eind van de cursus een reanimatiediploma van de Nederlandse Hartstichting. Deze cursus dient ieder jaar herhaald te worden.

Data

Momenteel zijn er geen data gepland. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.