BHV HERHALING

Iedere werkgever dient conform de Arbo-wet zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn personeel. Om in het geval van calamiteiten te zorgen dat schadelijke gevolgen tot een minimum beperkt blijven, moeten er onder andere bedrijfshulpverleners worden opgeleid. Dit betekent dat de BHV'er zijn kennis en vaardigheden door oefening op peil moet houden. Door de BHV'er jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, kan de werkgever aantonen te voldoen aan de verplichting.

Inhoud cursus

De nadruk ligt vooral op de praktijk die zoveel mogelijk wordt afgestemd op de aanwezige groep of het bedrijf waar de cursus plaatsvindt.
Onderwerpen die in de cursus herhaald worden:
 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • Het beperken en bestijden van een beginnende brand
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf
 • Het alarmeren en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties

Voor wie

De BHV herhaling is bedoeld om werknemers die reeds zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener de lesstof te laten opfrissen zodat die bij een calamiteit op het bedrijf actie kunnen ondernemen totdat er professionele hulpverlening komt.

Duur cursus

De herhaling BHV dient ieder jaar te worden gevolgd. Wij bieden twee mogelijkheden aan:

1 . BHV herhaling met e-learning, het theorie gedeelte wordt gemaakt door middel van e-learning. Het praktijkgedeelte bestaat uit 1 dagdeel ( een ochtend of een middag). In dit dagdeel wordt het praktijkgedeelte van zowel de eerste hulp als het brand en ontruimingsgedeelte behandeld. 

2. BHV herhaling zonder e-learning, duurt 1 dag  (2 dagdelen). 1 Dagdeel eerste hulp, reanimaftie en AED en 1 dagdeel brandbestrijding, ontruiming en communicatie. Tijdens de lessen bedrijfshulpverlening gaan theorie en praktijk hand aan hand. De stof uit de opleiding wordt in het kort herhaald.

Certificaat

Cursisten die de herhaling succesvol hebben afgerond krijgen het certificaat eerste hulp, reanimatie en AED, brandbestrijding en ontruiming. Dit certificaat is te downloaden en te printen door in te loggen op uw account bij het NIBHV. U ontvangt geen papieren certificaat of pasje.

Data

 Herhaling BHV - Cursusduur: 1 dag of 1/2 dag met e-learning

 • di. 11-05-2021 van 08.30 tot 16.00 uur
 • ma. 17-05-2021 van 08.30 tot 16.00 uur
 • do. 20-05-2021 gericht op werken met kinderen van 08.30 tot 12.00 uur =VOL
 • do. 20-05-2021 gericht op werken met kinderen van 13.00 tot 16.30 uur
 • vrij. 21-05-2021 van 08.30 tot 16.00 uur =VOL
 • woe. 26-05-2021 van 08.30 tot 16.00 uur
 • do. 27-05-2021 met e-learning van 08.30 tot 12.00 uur
 • do. 27-05-2021 met e-learning van 13.00 tot 16.30 uur
 • di. 01-06-2021 van 08.30 -16.00 uur
 • woe. 02-06-2021 gericht op werken met kinderen van 08.30-12.00 uur =VOL
 • woe. 02-06-2021 gericht op werken met kinderen van 13.00-16.30 uur
 • woe. 09-06-2021 met e-learning van 08.30-12.00 uur
 • woe. 09-06-2021 met e-learning van 13.00-16.30 uur
 • do. 17-06-2021 van 08.30-16.00 uur
 • woe. 23-06-2021 van 08.30-16.00 uur
 • di. 29-06-2021 van 08.30-16.00 uur
 • ma. 05-07-2021 van 08.30-16.00 uur
 • vr. 09-07-2021 van 08.30-16.00 uur
 • woe. 14-07-2021 van 08.30-16.00 uur
 • ma. 19-07-2021 met e-learning van 08.30-12.00 uur
 • ma. 19-07-2021 met e-learning van 13.00-16.30 uur