GEVAARLIJKE STOFFEN

Veel bedrijven gebruiken gevaarlijke stoffen tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering. Gevaarlijke stoffen zijn, zoals de naam al zegt, gevaarlijk voor de mens. Dat wil zeggen dat het werken met gevaarlijke stoffen een zeker risico met zich meebrengt. Hoe groot dit risico is hangt sterk af van de manier waarop er met de stof om gegaan wordt. Als namelijk goed bekend is wat de gevaarlijke eigenschappen zijn van een stof en er wordt vervolgens op de juiste manier met die stof omgegaan, dan kan het risico voor de mens en milieu heel klein gehouden worden.

Inhoud cursus

Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen zal de bedrijfshulpverlener snel duidelijk moeten hebben om welke stof het gaat.

Na alarmering van de hulpdiensten zal de bedrijfshulpverlener er zorg voor moeten dragen om alle beschikbare informatie klaar te hebben voor de hulpdiensten. De hulpdiensten zullen er bijzonder dankbaar voor zijn als de BHV bij binnenkomst kan zorgen voor de juiste stof- en incident- informatie.

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:
• Kenmerken van gevaarlijke stoffen
• Het herkennen van gevaarlijke stoffen
• De inzet van de bedrijfshulpverlener bij een calamiteit
• Wet- en regelgeving m.b.t. gevaarlijke stoffen
• Indeling in gevarenklassen
• Verpakkingsgroepen
• Stoffenlijst ADR (verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) en IMDG (vervoerbepalingen met betrekking tot het zeevervoer van gevaarlijke stoffen in verpakte vorm, in tanks en tankcontainers)

Voor wie

Deze cursus is bedoeld als aanvullende opleiding voor bedrijfshulpverleners die werkzaam zijn in bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of waar deze aanwezig zijn.

Duur cursus

De cursus gevaarlijke stoffen duurt een dag. De cursus gevaarlijke stoffen wordt afgesloten met een theorie-examen.

Certificaat

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat ‘Werken met gevaarlijke stoffen’. Het wordt aanbevolen om de cursus iedere 2 jaar in z’n geheel opnieuw te volgen omdat de regelgeving hieromtrent iedere 2 jaar wijzigt.

Data

Momenteel zijn er geen data gepland. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.