HEFTRUCK/ REACHTRUCK

Veelal gebeurt intern transport binnen een bedrijf met een heftruck of reachtruck. En er zijn vele werkzaamheden waarbij een hoogwerker of overige vervoersmiddelen (bijv. elektrische steekwagen) als transportmiddel wordt gebruikt.

Dagelijks gebruik maakt dat veel van de chauffeurs een grote mate van deskundigheid en ervaring hebben in het werken met interne vervoersmiddelen. Hierin schuilt echter ook direct het gevaar. Door de ervaring ligt de verleiding op de loer om nonchalanter te worden in het werk. Een te korte draai, fout inschatten van het heffen etc. kan serieuze en levensbedreigende gevaren opleveren voor de omstanders of voor de chauffeur zelf.

De Arbo-wet schrijft dan ook voor dat de werkgever verplicht is de gebruiker van interne vervoersmiddelen te (laten) informeren over de werking en het veilig werken met de interne vervoersmiddelen, in theorie en praktijk.

Inhoud cursus

De cursus is verdeeld in een theorie- en een praktijkgedeelte en is praktijkgericht. Het gedeelte theorie is een ondersteunend deel van de praktijksituatie. In het praktijkgedeelte zullen diverse handelingen uitgevoerd en getoetst worden die aansluiten op de praktische uitvoering.

Onderwerpen die o.a. in deze cursus aan bod komen:
• De Arbo-wet
• De vorkheftruck/ reachtruck/ hoogwerker of overige interne vervoersmiddelen
• Last
• Rijden met de heftruck/ reachtruck/ hoogwerker of overige interne vervoersmiddelen
• Waarschuwingsborden en symbolen
• Werken met de heftruck/ reachtruck/ hoogwerker of overige interne vervoersmiddelen
• Pallets, boxen en vatenopslag
• Vorkenconstructie en voorzetapparatuur
• De verbrandingsmotor
• De elektromotor

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor personen die rij- en bedieningsvaardigheden bezitten en/of willen leren omgaan met het desbetreffend interne vervoersmiddel en hiervoor een certificaat willen behalen. Bovendien leert de cursist veilig, efficiënt en schadepreventief te werken.

Duur cursus

De cursus heftruck/ reachtruck/ hoogwerker of overige vervoersmiddelen duurt voor mensen zonder ervaring 2 dagen en voor mensen met ervaring 1 dag. Aan het einde van de cursusdag(en) volgt een examen.

Certificaat

Wanneer de cursist het examen met voldoende resultaat aflegt, ontvangt deze een pasje en certificaat ‘Veilig werken met de heftruck/ reachtruck/ hoogwerker of overige interne vervoersmiddelen’. Iedere 5 jaar dient de cursus in z’n geheel opnieuw te worden gevolgd.
Desgewenst kan de cursus ook volgens het EVC traject of volgens de VCA SOG norm worden gevolgd, informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Data

Momenteel zijn er geen data gepland. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.