HOOFD BHV

Volgens de Arbowet dienen werkgevers maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat BHV’ers hun uitvoerende taak met voldoende deskundigheid kunnen uitvoeren. Een Hoofd BHV neemt deze taak op zich. Een Hoofd BHV heeft een coordinerende functie en zorgt ervoor dat het Arbobeleid wordt vertaald in concrete maatregelen. Een Hoofd BHV is belast met het voorkomen en beperken van calamiteiten en de evaluatie van voorgevallen calamiteiten.

Inhoud cursus

Het doel van de cursus is om de cursist inzicht te geven van het gevaar en daarop het leren bepalen van de juiste strategie om uitbreiding van de calamiteit te voorkomen door op het juiste moment beslissingen te nemen.
De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:
• Algemeen wettelijk en organisatorisch overzicht van het werkgebied
• Arbeidsomstandighedenwet
• Preventieregelgeving
• Rol van de arbeidsinspectie
• Risico-inventarisatie & evaluatie
• Preventie en veilig gebruik van een gebouw
• Ontruimingsplan
• Opleidingen
• Oefeningen

Voor wie

De cursus Hoofd BHV is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opzetten en implementeren van het Arbobeleid aangaande veiligheid in het bedrijf of inrichting of aangesteld worden/ zijn als coördinator/ hoofd. Het is belangrijk dat de personen die deelnemen aan de cursus al in het bezit zijn van een geldig BHV diploma.

Duur cursus

De opleiding zal 2 dagen in beslag nemen. Na ongeveer 16 weken zal het examen plaatsvinden. In de tussentijd dient er een werkstuk te worden gemaakt. Examinering is volgens het NIBHV (Nederlands Instituut voor BedrijfsHulpVerlening).

Certificaat

Na afloop ontvangt de cursist een certificaat van het NIBHV. De cursus dient iedere 3 jaar herhaald te worden.

Data

Momenteel zijn er geen data gepland. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.