KLEINE BLUSMIDDELEN

Vaak is er binnen een bedrijf een BHV organisatie aanwezig. Toch kan er behoefte ontstaan om ook andere medewerkers te trainen in het omgaan met kleine blustoestellen.
Niemand hoopt ooit geconfronteerd te worden met brand en de vervelende gevolgen daarvan. Toch kan het voorkomen dat u er mee te maken krijgt; veelal buiten uw eigen schuld. Als u brand ontdekt, is uw reactie vaak bepalend voor een goede afloop.

 

Inhoud cursus

Voor het blussen van een beginnende brand bestaan verschillende ‘kleine blusmiddelen’: de brandhaspel, het blustoestel en de blusdeken. Ze voldoen elk aan specifieke eisen en normen en voor een succesvolle toepassing is het van belang dat het juiste blusmiddel op de juiste plaats aanwezig is. De training zal voor een groot deel bestaan uit praktijk oefeningen.
Blustraining leert om effectief te kunnen optreden. Goed onderhoud zorgt ervoor dat blusmiddelen ook na verloop van tijd nog feilloos hun werk doen.
De volgende onderwerpen komen o.a. in de cursus aan bod:
•Wat is brand en hoe ontstaat het?
•Hoe blus ik een beginnende brand?
•Draagbare blustoestellen
•Praktische blusoefeningen met verschillende blusmiddelen

Voor wie

In situaties waar de kans op brand groot is, is het vaak raadzaam om naast het verplichte aantal BHV’ers ook andere medewerkers op te leiden om met kleine blusmiddelen om te gaan.

Duur cursus

De cursus kleine blusmiddelen duurt een halve dag.

Certificaat

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Kleine Blusmiddelen’. Om de kennis op peil te houden dient deze cursus ieder jaar herhaald te worden.

Data

Momenteel zijn er geen data gepland. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.