PLOEGLEIDER BHV OPL

Het is de taak van de ploegleider om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen. Hiervoor is extra kennis nodig op het gebied van waar het team van bedrijfshulpverleners wordt ingezet en van de te gebruiken hulpmiddelen in geval van een ongeval of calamiteit. Na het volgen van de cursus ploegleider BHV is men in staat om tijdens incidenten binnen het bedrijf, op de juiste wijze leiding te geven aan de bedrijfshulpverlening en daarin samen te werken en af te stemmen met de externe hulpdiensten.

Inhoud cursus

Een ploegleider zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod. Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden.
Onderwerpen die in de cursus aan bod komen:
• Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied.
• Voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg.
• Oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg.
• Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen.
• Beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen.

Voor wie

De cursus ploegleider BHV is bedoeld voor de bedrijfshulpverlener die als coordinator leiding moet geven aan een ploeg bedrijfshulpverleners.

Duur cursus

De cursus beslaat twee hele dagen (niet aaneengesloten). De cursus wordt afgesloten met een examen.

Certificaat

Wanneer de deelnemer het examen op beide onderdelen, zowel praktijk als theorie, met goed gevolg heeft afgelegd ontvangt men een diploma. Om de geldigheid hiervan te behouden dienen er ieder jaar tenminste 8 herhalingsuren te worden gevolgd. Het certificaat is te downloaden en te printen door in te loggen op uw account bij het NIBHV. U ontvangt geen papieren certificaat of pasje.

Data

ploegleider BHV opleiding - cursusduur 2 dagen

*donderdag 25 maart & donderdag 1 april 2021

 

De opleiding wordt gegeven in Maasbree.

Lestijden van 08.30 uur tot 16.30 uur.