REANIMATIE EN AED

Iedere week krijgen in ons land driehonderd mensen tussen de 20 en 75 jaar buiten het ziekenhuis een plotselinge hartstilstand. Dat zijn 15.000 tot 16.000 mensen per jaar! Helaas arriveert het ambulance personeel vaak te laat om het hart nog op gang te krijgen. Daarom heeft de overheid besloten dat iedereen voortaan een AED mag gebruiken om levens te redden. Er wordt geadviseerd om hiervoor wel een cursus te volgen. Een korte cursus van een halve dag is al voldoende. Het verschil kan gemaakt worden wanneer een omstander direct in de eerste minuten start met de basale reanimatie (hartmassages en mond-op-mond beademingen). Want met basale reanimatie wordt de hartactie en het zuurstofstransport kunstmatig op gang gehouden. Dit is van uitermate groot belang om beschadiging van hersenen en andere organen te voorkomen. Want als er niets wordt gedaan zullen na 4-6 minuten de hersencellen onherstelbaar beschadigen. Daarna lopen ook andere organen beschadiging op. Ongeveer 50% van de slachtoffers heeft in de eerste minuten bij een hartstilstand de hartritmestoornis ventrikelfibrilleren. Hierbij is sprake van chaos in de elektrische prikkels van het hart. Met een defibrillator is dit te ‘resetten’ door een of meerdere krachtige elektrische schokken toe te dienen. De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de basale reanimatie. Dit wordt wel eens ten onrechte gedacht. De AED is altijd nodig in combinatie met directe basale reanimatie. Het is uiterst belangrijk dat de hartmassages en beademingen doorgaan tijdens het bevestigen van de plakelektroden op de borstkas van het slachtoffer. Als de hartritmestoornis niet met een elektrische schok van de AED te behandelen is, geeft de AED de hulpverlener opdracht om met de basale reanimatie door te gaan. Bij ongeveer de helft van de slachtoffers is hiervan sprake.

Inhoud cursus

Na het volgen van de cursus Reanimatie en AED zijn de deelnemers in staat om bij een slachtoffer met een (vermoedelijke) circulatie stoornis de AED in te zetten.
Onderwerpen die aan bod komen:
• Reanimatie
• Techniek van de AED
• Toepassing van de AED
• De (on)mogelijkheden van de AED

Voor wie

De Reanimatie en AED cursus is bedoeld voor iedereen die snel en effectief wil ingrijpen bij een hartprobleem om zo de overlevingskansen van het slachtoffer te vergroten. Als binnen 6 minuten bij een hartstilstand direct gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt is de overlevingskans groot: 50% tot 70%.

Duur cursus

De cursus Reanimatie en AED leert de cursist binnen een halve dag om goed te reanimeren en goed met de AED om te gaan.

Certificaat

De cursist ontvangt het Reanimatie en AED certificaat als alle verrichtingen met een positief resultaat zijn afgerond. Om de geldigheid te behouden dient er ieder jaar een herhaling gevolgd te worden.

Data

 Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer mogelijkheden.