Reanimatie en AED (BLS) Opleiding

Iedere week krijgen in ons land ca. 300 mensen buiten het ziekenhuis een plotselinge circulatiestilstand. Dat zijn méér dan 15.000 mensen per jaar! Reanimatie in combinatie met een AED is dan van levensbelang. Door het uitvoeren van een goede reanimatie, het gebruik van een AED en de specialistische hulpverlening, kan een overlevingskans van 24% bereikt worden.

Het verschil kan dus gemaakt worden wanneer een omstander direct in de eerste minuten start met de basale reanimatie (hartmassages en mond-op-mond beademingen). Want met basale reanimatie wordt de hartactie en het zuurstoftransport kunstmatig op gang gehouden. Dit is van uitermate groot belang om beschadiging van hersenen en andere organen te voorkomen. Want als er niets wordt gedaan zullen na 4-6 minuten de hersencellen onherstelbaar beschadigen. Daarna lopen ook andere organen beschadiging op.

Ongeveer 50% van de slachtoffers heeft in de eerste minuten bij een circulatiestilstand de hartritmestoornis ventrikelfibrillatie. Hierbij is sprake van chaos in de elektrische prikkels van het hart. Met een defibrillator is dit te ‘resetten’ door een of meerdere krachtige elektrische schokken toe te dienen. De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de basale reanimatie.
Als de hartritmestoornis niet met een elektrische schok van de AED te behandelen is, geeft de AED de hulpverlener opdracht om met de basale reanimatie door te gaan.

Inhoud cursus

In de cursus komen de basis levensreddende handelingen aan bod. Daarom wordt deze cursus ook wel de Basic Life Support (BLS) cursus genoemd.

Onderwerpen die in de cursus o.a. aan bod komen:
• Reanimatie (beademing en hartmassage)
• Techniek van de AED (Automatische Externe Defibrillator)
• Toepassing van de AED
• De (on)mogelijkheden van de AED
• De circulatiestilstand (oorzaken en verschijnselen)
• De ademhalingsstilstand (oorzaken, verschijnselen, controle en beademing)
• Verslikking (hulp bij verslikking of (bijna) verstikking met de handgreep van Heimlich)
• Problemen in het bewustzijn signaleren, alarmeren en in de stabiele zijligging leggen.

Voor wie

De Reanimatie en AED (BLS) cursus is bedoeld voor iedereen die snel en effectief wil ingrijpen bij een hartprobleem om zo de overlevingskansen van het slachtoffer te vergroten.

Duur cursus

De cursus Reanimatie en AED (BLS) leert de cursist binnen 3 uur om te reanimeren en met de AED om te gaan.

Certificaat

De cursist ontvangt het Reanimatie en AED (BLS) certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) als alle verrichtingen met een positief resultaat zijn afgerond. Om de geldigheid te behouden dient er ieder jaar een herhaling gevolgd te worden.

Momenteel zijn er voor deze cursus geen data gepland. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.
  • Modern opleidingscentrum in Maasbree
  • Incompany maatwerk trainingen
  • Totaalpakket voor bedrijven en particulieren
  • Gecertificeerde instructeurs