Wetgeving

Wetgeving

We hebben te maken met de Arbeidsomstandighedenwet van 18 maart 1999. Met ingang van 1 januari 2007 is de vernieuwde Arbowet van kracht waarmee de overheid een effectiever arbobeleid wil bewerkstelligen dat voor een verbetering van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer zorgt. De nieuwe wet zorgt voor minder regels en meer eigen verantwoordelijkheid voor de werkgever.
Op het gebied van Bedrijfshulpverlening heeft de vernieuwde Arbowet direct gevolgen. De nieuwe wet bepaalt dat de bedrijfshulpverlening maatwerk wordt. De indicatie minimaal 1 BHV-er op 50 aanwezigen is niet meer van toepassing. Uw BHV-organisatie wordt ingericht op grond van resultaten van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en moet afgestemd zijn op de aard, grootte en specifieke risico’s van de onderneming.

Vrijwilligers

Vrijwilligers vallen niet onder de nieuwe Arbowet. Voor de arbo gelden besturen van vrijwilligersorganisaties dus niet meer als werkgever. De minister heeft organisaties die geheel draaien op vrijwilligers, vrijgesteld van de eisen die gelden voor bedrijfshulpverlening.
Toch blijft het begrip werkgever ruim geformuleerd. Ook beheerders die alleen inhoudelijk worden aangestuurd, omdat ze bijvoorbeeld bij de gemeente op de loonlijst staan, gelden als werknemer en hiervoor moet bedrijfshulpverlening georganiseerd worden.

  • Modern opleidingscentrum in Maasbree
  • Incompany maatwerk trainingen
  • Totaalpakket voor bedrijven en particulieren
  • Gecertificeerde instructeurs