BHV Opleiding met e-learning

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht zorg te dragen voor adequaat opgeleide personen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bij het niet nakomen van deze verplichting kan de arbeidsinspectie hiervoor sancties aan het bedrijf opleggen.
Als er binnen een bedrijf een ongeluk gebeurt, dan is het belangrijk dat een goed getrainde BHV organisatie verder letsel en/of uitbreiding van schade voorkomt. Goed getrainde BHV’ers zijn van onschatbare waarde bij een calamiteit.
De bedrijfshulpverlening is bedoeld als voorpost en ter ondersteuning voor professionele hulpverlening, zoals brandweer of ambulance.

Inhoud cursus

Onderwerpen die in de cursus aan bod komen:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting
  • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties

Voor wie

De BHV opleiding is bedoeld voor (een gedeelte van de) werknemers zodat die bij een calamiteit binnen het bedrijf actie kunnen ondernemen totdat er professionele hulpverlening komt.

Duur cursus

De BHV Opleiding bestaat uit twee gedeeltes:

  1. Theoriegedeelte door middel van e-learning
  2. Praktijkdag, van 08.30 uur tot 16.30 uur

Na inschrijving voor de praktijkdag schrijven wij de deelnemer in bij het NIBHV, waarna hij/zij van het NIBHV een e-mail ontvangt met het verzoek een eigen wachtwoord aan te maken.

Hierna ontvangt de cursist een link voor de e-learning. De verschillende modules kunnen in gedeeltes en in eigen tempo gevolgd worden.
Het theoriegedeelte moet wel afgerond zijn voor deelname aan de praktijkdag.
De praktijkdag bestaat uit een halve dag Eerste Hulp inclusief reanimatie & AED en een halve dag Brand en Ontruiming.

Certificaat

Na het voltooien van de e-learning modules en het volgen van het praktijkgedeelte is het certificaat te downloaden en te printen door in te loggen op de eigen account bij het NIBHV. De cursist ontvangt geen papieren certificaat of pasje. Om de geldigheid te behouden dient er ieder jaar herhaald te worden.

april 2024
mei 2024
juni 2024
juli 2024
augustus 2024
september 2024
Momenteel zijn er voor deze cursus geen data gepland. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.
  • Modern opleidingscentrum in Maasbree
  • Incompany maatwerk trainingen
  • Totaalpakket voor bedrijven en particulieren
  • Gecertificeerde instructeurs