BHV Ploegleider Herhaling

Het is de taak van de ploegleider om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen. Hiervoor is extra kennis nodig op het gebied van waar het team van bedrijfshulpverleners wordt ingezet en van de te gebruiken hulpmiddelen in geval van een ongeval of calamiteit. Tijdens de herhaling ploegleider BHV wordt de kennis opgefrist met betrekking tot het op de juiste wijze leiding geven aan de bedrijfshulpverlening en middels een goede samenwerking de benodigde acties af te stemmen met de externe hulpdiensten.

Inhoud cursus

Een ploegleider zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de BHV Ploegleider Herhaling komen al deze facetten aan bod. Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden en training van deze vaardigheden komt tijdens de cursus dan ook uitvoerig aan bod.

Onderwerpen die in de cursus herhaald worden:
• Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied
• Voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg
• Oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg
• Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen
• Beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen

Voor wie

De cursus BHV Ploegleider is bedoeld voor de bedrijfshulpverlener die leiding moet geven aan een ploeg bedrijfshulpverleners en zijn kennis wil ophalen en in het bezit is van een geldig Ploegleider diploma.

Duur cursus

Om aan te kunnen tonen dat een gecertificeerde nog voldoende kennis heeft om leiding te geven aan een ploeg bedrijfshulpverleners dienen er minimaal 4 herhalingsuren op jaarbasis gevolgd te worden. Dit vindt plaats in een halve dag.

Certificaat

Gedurende de gehele cursusdag wordt er door de instructeur bekeken of de cursist nog competent is. Wanneer de cursist op alle onderdelen competent wordt bevonden, ontvangt hij/zij een certificaat Ploegleider Herhaling. Dit certificaat is te downloaden en te printen door in te loggen op de eigen account bij het NIBHV. De cursist ontvangt geen papieren certificaat of pasje.

november 2024
Momenteel zijn er voor deze cursus geen data gepland. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.
  • Modern opleidingscentrum in Maasbree
  • Incompany maatwerk trainingen
  • Totaalpakket voor bedrijven en particulieren
  • Gecertificeerde instructeurs