BHV Ploegleider Opleiding

Het is de taak van de ploegleider om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen. Hiervoor is extra kennis nodig op het gebied van waar het team van bedrijfshulpverleners wordt ingezet en van de te gebruiken hulpmiddelen in geval van een ongeval of calamiteit. Na het volgen van de cursus BHV Ploegleider is de cursist in staat om tijdens incidenten binnen het bedrijf op de juiste wijze leiding te geven aan de bedrijfshulpverlening en middels een goede samenwerking de benodigde acties af te stemmen met de externe hulpdiensten.

Inhoud cursus

Een ploegleider zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg behoort ook tot zijn/haar takenpakket. In de opleiding BHV Ploegleider komen al deze facetten aan bod. Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden en training van deze vaardigheden komt tijdens de cursus dan ook uitvoerig aan bod.

Onderwerpen die in de cursus behandeld worden:
• Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied
• Voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg
• Oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg
• Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen
• Beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen

Voor wie

De cursus BHV Ploegleider is bedoeld voor de bedrijfshulpverlener die leiding moet geven aan een ploeg bedrijfshulpverleners.

Duur cursus

De cursus bestaat uit twee gedeeltes:

      1. Theoriegedeelte door middel van e-learning

      2. Praktijkdag, van 08.30 uur tot 16.30 uur 

Na inschrijving voor de praktijkdag (deze data staan op onze website) schrijven wij de deelnemer in bij het NIBHV, waarna de deelnemer van het NIBHV een mail ontvangt met het verzoek een eigen wachtwoord aan te maken.

Hierna ontvangt de cursist een link waarmee de e-learning gevolgd kan worden. De verschillende modules kunnen in gedeeltes en in eigen tempo gevolgd worden. Het theoriegedeelte moet wel afgerond zijn voor deelname aan de praktijkdag. De cursus wordt afgesloten met een examen.

Certificaat

Wanneer de cursist het examen op beide onderdelen, zowel theorie als praktijk, met goed gevolg heeft afgelegd ontvangt hij/zij een diploma. Om de geldigheid hiervan te behouden dienen er ieder jaar tenminste 4 herhalingsuren te worden gevolgd. Het certificaat is te downloaden en te printen door in te loggen op de eigen account bij het NIBHV. De cursist ontvangt geen papieren certificaat of pasje.

juli 2024
Momenteel zijn er voor deze cursus geen data gepland. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.
  • Modern opleidingscentrum in Maasbree
  • Incompany maatwerk trainingen
  • Totaalpakket voor bedrijven en particulieren
  • Gecertificeerde instructeurs