Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de invulling van zijn zorgplicht voor veilige en gezonde werkomgeving. Het is een deskundige medewerker die binnen het bedrijf adviseert over de arbeidsomstandigheden. Het is een vraagbaak voor zowel de werknemers alsook de werkgever.  Door hun kennis van de werksituaties en – werkprocessen kunnen zij helpen bij het minimaliseren van de risico’s.

Elk bedrijf is verplicht om minstens één preventiemedewerker in dienst te hebben. Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers mag de werkgever zelf deze functie uitoefenen. Een medewerker mag ook de taken van de preventiemedewerker uitoefenen naast zijn/haar reguliere taken. Wat de taken van een preventiemedewerker exact zijn, hangt af van de uitkomst van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Inhoud

Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is een basiskennis noodzakelijk, namelijk:

 • Wet- en regelgeving
 • Meest voorkomende risico’s in de organisatie
 • Hoe die risico’s te beheersen
 • Hoe de zorg voor goede arbeidsomstandigheden te structureren
 • Hoe de werkgever en werknemers of personeelsvertegenwoordiging het beste te adviseren

Volgens de wet heeft de preventiemedewerker drie basistaken:

 • Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via het meewerken en opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de Arbo deskundigen en de ondernemingsraad (OR) / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
 • Het (mede) uitvoeren van Arbo-maatregelen

Voor startende preventiemedewerkers heeft een (korte) opleiding vaak meerwaarde omdat je dan een goede basis legt voor goede taakuitoefening. Door deze opleiding te combineren met het opstellen van een RI&E kan de opgedane kennis meteen in de praktijk worden gebracht.

De opleiding (max. 4 personen) omvat de volgende onderwerpen afgestemd op de eigen organisatie met de RI&E als basis:

 • Inleidende begrippen Arbo landschap (wetgeving)
 • Invulling zorgplicht
 • Arbeidsplaatsen / risicobeheersing
 • Preventiemedewerker
 • Van BHV naar BNO
 • Praktische tips in kader arbeidsomstandigheden in eigen organisatie

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor personen die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn het waarborgen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast is de preventiemedewerker vaak ook de vraagbaak rondom het arbobeleid en geeft deze voorlichtingen over bijvoorbeeld veiligheid.

Duur cursus

De duur van de opleiding kan verschillen, afhankelijk van het bedrijf waar de cursist werkt en de taken van de preventiemedewerker. Na aanvraag wordt u een offerte op maat aangeboden.

Certificaat

Cursisten die de opleiding succesvol hebben afgerond ontvangen het certificaat “Preventiemedewerker”.

Momenteel zijn er voor deze cursus geen data gepland. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.
 • Modern opleidingscentrum in Maasbree
 • Incompany maatwerk trainingen
 • Totaalpakket voor bedrijven en particulieren
 • Gecertificeerde instructeurs