VCA Basis

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen ongevallen gebeuren en om ziekte van werknemers te voorkomen. Werkgevers en werknemers hebben hierin allebei hun eigen taken en verantwoordelijkheden. In de Arbeidsomstandighedenwet is geregeld wat werkgevers en werknemers moeten doen om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Werkgevers zijn vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht hun werknemers instructie te geven over veiligheid. Door werknemers een VCA-examen te laten doen voldoen zij voor een deel aan die verplichting. Het zorgen voor VCA gecertificeerde werknemers geeft aan dat de werknemers weten hoe veilig te werken en dat er wordt gestreefd naar minder ongevallen op de werkvloer.

Inhoud cursus

De cursus geeft inzicht in onveilige situaties en de voordelen van werken onder veilige omstandigheden draagt zo bij aan het voorkomen van letsel. De cursisten leren de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in hun branche.

Onderwerpen die o.a. in de cursus aan bod komen:

  • Veiligheids- en gezondheidswetgeving
  • Risico’s en ongevallen
  • Werken in besloten ruimten
  • Veilig werken met machines en gereedschappen
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor wie

De cursus VCA Basis is bedoeld voor alle operationele medewerkers van bedrijven in de industrie en bouwnijverheid. De cursist heeft geen vooropleiding nodig, basisonderwijs is voldoende.

Duur cursus

De cursus VCA Basis duurt 1 of 2 dagen. Na afronding van de cursus leggen de cursisten een examen af. Dit examen wordt door een gecertificeerd examenbureau afgenomen en bestaat uit 40 vragen (meerkeuze, stellingen, pull-down opties, sleepvragen). Cursisten ontvangen voorafgaand aan de cursusdag een code waarmee een aantal proefexamens kunnen worden gemaakt die dezelfde layout en type vragen bevatten als het echte examen.

Certificaat

Cursisten die het examen succesvol hebben afgerond krijgen het digitale certificaat VCA Basisveiligheid verstrekt. Gecertificeerde cursisten worden bovendien geregistreerd in het Centraal Diploma Register (CDR).

De geldigheidsduur van het certificaat is 10 jaar. Iedere 10 jaar dient de opleiding opnieuw te worden gevolgd. De geldigheidsduur kan door de cursist zelf in het CDR gecontroleerd worden.

Momenteel zijn er voor deze cursus geen data gepland. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.
  • Modern opleidingscentrum in Maasbree
  • Incompany maatwerk trainingen
  • Totaalpakket voor bedrijven en particulieren
  • Gecertificeerde instructeurs